Welkom !

Welkom op mijn weblog . Het wil er voor allen zijn die evenals ik te maken hebben met de psychiatrie . Als Manisch Depressieve en alles wat daar bij hoort schrijf ik graag over mijn eigen ziekte die van dag tot dag veranderd en - niet te vergeten - de psychiatrie als middel tot hulpverlening . Hoewel ik weet dat niet iedereen zo denkt als ik , wil ik toch  een lans breken voor die psychiatrie . Die psychatrie die het vaak ontgelden moet al ware het alleen maar "pillendraaiers" en bewaarders van de gehate isoleercellen . Mijn eigen ervaringen zijn zo geheel anders . In tijden dat ik het niet meer trekken kon was daar de psychiatrie voor mij om mij geborgenheid en bescherming te bieden tegen de wereld om mij heen en tegen mijzelf . De psychiaters , therapeuten en verpleegkundigen waren er toen het nodig was. Dat is mijn ervaring ook na verschillende opname-s . Heb je zelf een andere ervaring......of juist niet.......reageer gerust !

Stoppen !

Het is al enkele jaren dat ik dit weblog beheer en gebruik als uitlaatklep . Teruglezend is er veel geschreven door mij . De stukjes waren blij maar veel meer nog droevig .De inhoud van de meeste stukjes werd bepaalt door mijn beleven van de dingen die op dat moment mij bezighielden . Veel......erg veel is er de laatste jaren veranderd in mijn denken en overtuigingen . Dingen die voorheen wezenlijk en daarmee beslissend waren in mijn leven zijn dat in veel gevallen niet meer .
Het is mij gebleken dat al deze zaken meer en meer vragen oproepen op momenten dat je leven in crisis verkeerd .
Na enkele jaren te leven met een bipolaire stoornis is er voor mij geen zekerheid meer......niet op de aarde maar ook in de hemel niet !

Ik denk dat dat een van de redenen is waarom ik stop met dit weblog . Ook speelt mee dat ik niet langer van jullie kan verwachten om altijd maar mijn sore-s te lezen .
Het stond de laatste tijd al op een laag pitje maar nu is de tijd gekomen om definitief te stoppen .Ik dank jullie voor het lezen en soms reageren van mijn geschrijf .
Het weblog blijft nog enige tijd op internet te zien zijn maar zal na 1 juli verwijderd zijn .

Vanaf dit weblog wens ik jullie veel heil en zegen !

aardbevingen en verkiezingen........

Het is me het weekje wel geweest . De week die nu achter ons ligt was er een van veel " nieuws " . Twee zaken waren er die mij het meest opvielen : de aardbevingen en tsunami -s en de verkiezingen voor de gemeenteraden .
" Er zullen zijn oorlogen , geruchten van aardbevingen enz . " 
Ik kan het mis hebben.......maar........is het niet zo dat deze wereld hard op weg is naar het einde ? Wanneer zal Jezus komen op de wolken van de hemel ?
Rampen......duizenden levens worden afgesneden van het leven . Vaak van het ene op het andere moment . En altijd.........altijd zijn het de armen waar de meeste slachtoffers vallen . Je kun je afvragen waarom......waarom juist die arme drommels die vaak niet meer hebben dan de kleding die ze aan hebben ?
Wat een wereld is het toch waarin wij leven moeten . Waar gaat het naar toe ?

En de verkiezingen ? Grote partijen verloren ten gunste van de meeste kleine partijen . En de PPV van Wilders ?  Je kunt hier bang van worden . We zullen het zien..........niet alleen de islam maar ook de vrijheid van de Christelijke godsdienst komt m.i. in gevaar .
Is het teveel om te zeggen dat we aan de tekenen die nu geschieden moeten kijken naar de vijgeboom ? De wereld bloedt uit duizend wonden . Mensen lijden en de schepping lijd mee .Wat een vragen kan dat oproepen . Waarom.........?
Ik geef hier niet het voor de meeste van ons geijkte antwoord maar laat het waarom nu hangen in onze gedachten en leven .

De vijgeboom zal eens bloeien . De bomen en struiken buiten ook . De winter weet van geen wijken . Hoewel maart vriest het bijna iedere nacht nog .Te koud voor de tijd van het jaar .
Maar.......alles in de natuur is er klaar voor . Klaar om bij de eerste lentetemperaturen van start te gaan . Dus mooiweer-liefhebbers.........houd moed !

De afgelopen week weer een bezoek gebracht aan de poli van de kliniek . Bij mijn SPV - er deze keer .Volgende week bij mijn nieuwe psychiater . Ik wacht af....


 

Plaats rust ........

De dagen rijgen zich aanheen tot weken en maanden . En elke dag duurt weer een beetje langer . Avond-eten zonder lamplicht maar weer in het daglicht . De winter is duidelijk op retour ook al zal hij nog wel een paar speldenprikken uitdelen . Sneeuwklokjes bloeien en bij het aanbreken van de dag is alweer de zanglijster te horen .
Toch is de lente nog ver weg nu met al die wind en regen . Ik zelf verlang naar het weer dat je weer de bbq kunt opzoeken .

Chaos in de politiek van ons land en elders in de wereld . Natuurrampen ........dan hier en dan daar . En dan de moderne mens in al zijn ijdelheid .
Het leven , het geluk , de schepping.........het is allemaal maakbaar zo denkt men en men zet daarmee zichzelf op de troon . En men ziet niet  de vele rampen en vragen die heenwijzen naar die dag die de laatste zal zijn .
Ik hoop dat er lezers van dit blog zijn die wel uitzien naar de laatste maar grote dag.........! 

Wat mijzelf betreft moet ik zeggen dat er veel veranderingen zijn bij de GGZ . Opnieuw heb ik een andere psychiater . Een gevolg van het vertrek van de psychiater die ik enkele jaren gehad heb tot volle tevredenheid . De cantacten met de GGZ zij vrij frequent .Heeft te maken met het feit dat het met mij niet zo goed gaat .Ik verzet me nog tegen een opname , maar......Of dat verstandig is ?
De tijd zal het leren.......
Verder gaat alles zo zijn eigen gang . Hoop weer snel naar de Eifel toe te gaan .
Verder nog een groet voor jullie allen van ons - A&A .

Opnieuw.......?!

Soms lijkt het wel of alles en alles er niet meer is . Alle interesse voor het leven vloeit weg . En.......wat overblijft is de nacht van eenzaamheid en strijdt . Telkens opnieuw glij je weg in je eigen donkere en voor het gevoel onmogelijke leven . Je kunt terecht komen in een strijd van leven en dood .
Ach........hoe ver moet het gaan als je niet verder kunt......en je er naar snakt om langzaam weg te glijden in de dood . Onvoorstelbaar ergens als je de dood wilt verkiezen boven het leven waar ieder mens toch van nature aan hangt .

Het is avond en in huis houd je jezelf goed . Je bent hoogstens een beetje stiller..........maar vanbinnen !
Vanbinnen voer je een strijdt van leven en dood .Je wilt en je kunt niet verder.......met een waardeloos en doelloos leven . Je verdraagt het haast niet meer en je wilt vluchten .Maar je weet niet waarheen.........!

Opnieuw een weglijden in je altijd aanwezige depressiviteit die er altijd is om op een gegeven moment je leven in te nemen en te veranderen in een hel van wanhoop en verdriet. Vluchten........kan niet meer........bidden......ach.........God hoort niet , het blijft stil en de hemel lijkt van koper.....?

De kliniek ? Nee....je wilt niet weer daarheen .Maar de wanhoop kan zo groot worden dat je beseft........het moet maar.......om je te beschermen tegen jezelf en de duisternis .
En bij dit alles vraag je je af wanneer de strijd nog heviger wordt en je het moet gaan verliezen.........kopje onder en meegenomen wordt door het donkere en koude water .
Eens zal dat gebeuren - daar ben ik van overtuigd .Tenzij , tenzij je als een arme drenkeling door liefdevolle handen uit het water van de dood gered wordt.....dat nu is je enige optie !


 

Soms..........

...........kun je haast niet verder . Wat kun je moe worden als je stemmingen op en neer gaan als een jojo . Dan een betere periode vol van drukte - zowel in je daden als in je hoofd om even later weer om te slaan naar een verlammende depressieviteit .
Je functioneren is een opgave geworden en je bent bang om nog meer kwijt te raken als buiten hetgeen je al was .

De oplossing ? Pillen en nog eens pillen . Zoveel dat je er van kokhalst . Maar nee.........na vijf jaar geloof je er niet meer in . Anti "dit" en anti "dat".........in zes verschillende soorten .

En het leven.......gaat verder.......met of zonder pillen . Het leven.........ach , je zou het zo graag anders willen . Leven zonder die altijd aanwezige wurgende gedachten die je aan de rand van de wanhoop kunnen brengen .
Het leven........met aardig gevonden willen worden , je vooruitzichten op je werk , maatschappelijk en sociaal......het is allemaal zo anders geworden . In een bepaald opzicht is dit bevrijdend . Je hoeft niet meer te streven naar iets hogers of beters.......je kunt daardoor meer jezelf zijn......maar toch ?

Het leven......je hebt het.........je bent er . Het leven dat je lijdt.......het geeft geen vrede .......wel veel onrust en verdriet . Je zwemt en je zwemt en je voelt de stroming van het water aan je benen trekken . En uiteindelijk word je langzaam maar zeker uitgeput en moet je het gaan verliezen .
En bidden ? Ach........moet je niet vaak vragen : waar is God ?
Geen enkele reden heb je om te veronderstellen dat God je aan wil horen . En toch : Waar bent U ?

Het leven.......soms brengt het je naar de uiterste weg die je nog kunt gaan . Zou dat geen oplossing zijn ? Moe......zo moe......en zonder.......?!
De pillen.......zou je er nog wat aan kunnen hebben .Ach , ik praat maar wat . Het leven.......zo moe , zo ontzettend moe kun je je voelen en verlangen naar.......rust !

Opnieuw........euthanasie !?

Opnieuw is de NVVE [ Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde ] in het nieuws . D.m.v. publieke campagnes willen zij hun visie op euthanasie verder bespreekbaar maken. Het gaat nu niet over het toepassen van euthanasie op zwaar lichamelijk of psychisch zieken . Nee.....het gaat nu over mensen die menen "gewoon" klaar  zijn met [het] leven en daarvan het liefst afscheid nemen .
Het moge duidelijk zijn dat ik geen lid of sympathisant ben van deze vereninging . Toch zijn zij het die euthansie telkens opnieuw in het maatschappelijke en ethische debat zetten .
Op zich lijkt dat mij een goede zaak . Het dwingt ons - en ook de kerken - om een positie in te nemen .
Het is zo jammer dat [ kerk - mensen ] zo vaak hun oordeel al klaar hebben . Velen weten direkt de eeuwige bestemming van hen die in wanhoop niet verder konden .
Het kan zo ver komen dat je in je wanhoop en vertwijfeling toch kontakt zoekt met voornoemde vereninging . Zo ver kan het komen.........ook met een reformatorisch christen !

Nee.........niet als we denken klaar te zijn met het leven . En zij die lijden zowel lichamelijk als psychisch......zij wel ???
Ach.........de dood kan zo verleidelijk wezen op momenten dat je niet weet waar je het zoeken moet .Als je je kapot loopt op deuren van onbegrip en vooroordeel .Ik wil pleiten voor meer begrip en mededogen voor hen waar geen dag voorbij gaat zonder dat zij verlangen naar de dood . Het is voor een "gezond" iemand niet te begrijpen..........gelukkig maar . Lijden.......de dood als oplossing......je verwrongen zieke gedachten......het is er . Oordeel niet te snel . Alleen God weet het ! Uiteindelijk !

Muziek.........

Muziek..........is niet weg te denken . Muziek is er in vele soorten en van -voor- alle culturen . Muziek is er altijd al geweest . Zolang er mensen zijn en waren is er muziek geweest . Muziek......ook in de Bijbel neemt het een grote plaats in . En wij mensen hebben zo onze eigen smaak en voorkeur .
Muziek.......daar wordt ook heel wat over afgepraat . Goed beschouwt neemt het in onze westerse wereld eem hele grote plaats in . Op de radio , op de televisie , in de auto en natuurlijk ook in de kerk . Het spreekt voor zich dat er veel verschillen zijn .
De muziek die een muzikant maakt en speelt op zijn of haar liefste instrument wordt geboren in de muzikant zelf . Zijn keuze wordt geheel beinvloed door zijn zelf - en wereld - beeld . Dat spreekt hem aan en daar wordt hij door gedreven .

Geldt dit ook niet een beetje voor hen die luisteren ? Ook als luisteraar moet de muziek je aanspreken......pakken . Het is denk ik een kwestie van smaak die verantwoordelijk is voor je voorkeur .
Muziek....het maakt je vrolijk of juist somber . Bovenal ook wordt er muziek gezocht die op een bepaald moment aansluit bij je stemming en gevoel alsook je gedachten.
Muziek kan zo een heel grote impact op je hebben .Ben je vrolijk.........dan pak je geen sombere muziek . Maar ben je somber-depressief- dan zoek je sombere muziek . Op zo-n manier sluit muziek aan bij wat er in je binneste omgaat. Het is een soort bevestiging van je gevoelens . Dat alleen past en sluit aan op wat er in je omgaat .
Wie zal dit niet herkennen.........!

Uitzicht........

Het is al weer een poosje geleden dat ik het laatste stukje heb geschreven . De reden is dat ik er de laatste weken gewoon niet aan toe kwam . Geen kwestie van tijd of zo , maar het wilde gewoonweg niet. Veel dagen loop ik - zo lijkt het - met een hoofd vol watten . Ook veel keren trek ik me terug en verlang ik rust om me heen . Daarmee bedoel ik niet stilte want een groot deel van de tijd vul ik op met het luisteren naar muziek .

De winter is - zo lijkt het - nog lang niet afgelopen . Het is jaren geleden dat we een dergelijke winter hebben gehad . Vorig jaar om deze tijd waren de witte knopjes van de sneeuwklokjes al te zien . Nu echter komen ze nog maar net boven de grond .
Ik voor mij verlang naar het voorjaar.....de tijd dat de zon weer warm wordt , de dagen lengen , en de natuur in al zijn verschillende facetten weer tot leven komt .
De lente.........een tijd ook van beloften en een uitzien naar de zomer .

Zo kan het ook zijn met een mens . Je kunt met je geest o zo gevoelig reageren op de seizoenen . Het kan je heel blij maken maar ook heel somber , verdrietig zelfs als er herineringen boven komen . Ook kun je je rustig en heel tevreden voelen als de zonnestralen op je huid prikken .
We weten niet half hoe de natuur en daarmee de seizoenen van invloed zijn op ons " mens zijn " . De moderne mens van nu is van mening dat alles maakbaar is .We zitten achter onze computers vol met tabellen enz. en we zien niet meer wat er in de natuur gebeurd , laat staan beleven en verstaan . Het leven gaat snel en we razen aan veel moois voorbij .
De schepping laat iets zien van de grootheid van haar Schepper . Daarin kun je rust krijgen en door het zien van alle schoonheid van de natuur is vaak de Maker daarvan heel dichtbij .

Winterse gedachten...........

Het zal niemand ontgaan zijn dat het winter is . Begonnen op 19 dec.tot heden .Lang geleden dat we een dergelijke winter hadden . Net als vroeger ook een winter met veel sneeuw . En sneeuw...........is niet voor iedereen plezierig . Maar dat spreekt voor zich .

Deze " ouderwetse " winter is wel prachtig om te zien . Bij mij roept het althans herineringen op aan "vroeger " .Allerlei gedachten komen dan naar boven , vooral ook uit de tijd toen je nog kind was en genieten kon van ijs en sneeuw . Belletjes tellen in het ijs en kijken hoe dik het was . Met een slee de hoge berm af . En later............ijs-sie piepen zoals wij dat noemden . En uren voor het raam zitten kijken naar de lichtbundel van de straatlantaarn om te kijken hoe hard het wel niet sneeuwde . En niet te vergeten..........de ijspieken aan het rieten dak van de boerderij die elke dak langer leken te worden .

Sneeuw...........het valt in lichte vlokken van ijskristallen .De wind kan ze dan ook makkelijk meevoeren . Sneeuw........dekt alles toe tot en met de takken van de bomen tot het kleinste grassprietje toe. Hoe ontzettend mooi is het dan als je midden in de natuur staat en je geniet van de stilte en het besneeuwde landschap om je heen .De sneeuw die alle geluiden demt en de vrieswlucht die prikkelt op de gezicht .

Een ieder zou ik willen aanraden om de natuur eens op te zoeken . Elk jaargetijde heeft zijn eigen bekoring . Het geeft rust . De rust ook om bepaalde zaken te overdenken.....vooral ook als er verdriet in je woont. Lees je bijbel eens in de natuur.....het kan zo heel anders zijn . Lezen en overdenken temidden van de grote werken van GOD die in Zijn schepping Zijn grootheid tonen wil !

Bij de jaarswiseling.........

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar . In de wereld , in ons land en ik denk ook bij de meesten van ons . Wat heeft het ons gebracht aan vreugde , maar ook  aan verdriet ?
We keren met onze gedachten terug naar het voorbije jaar . De zorgen , de rouw , het verdriet : ach.........deze dingen komen zo gemakkelijk terug in onze gedachten . We maken de balans op..........en het is meestal het verdriet dat zich het eerste aandient .
Het verdriet van de rouw........het moeten missen van mensen waar je zo veel van hield , kortere of langere tijd geleden .
Juist bij het terugzien naar het voorbije jaar komen deze dingen zo sterk naar boven zodat er echt wel een traan over je wangen  kan lopen .

Het nieuwe jaar..........waar gaat het heen met onze - door onze schuld - vervloekte wereld ? Rampen volgen elkaar in steeds sneller tempo op en velen vinden daarbij de dood .
Waar moet het heen met onze aarde als je immer hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen ? Waar moet het heen als wij mensen door onze hebzucht van het nooit genoeg niet echt bereid zijn een offer te brengen voor het behoud van onze mooie planeet die aarde heet ?
En........ten behoeve van de commercie het laten afmaken van ook gezonde geiten ?

Het ganse schepsel zucht en de wereld.........?  De wereld is in barensnood en we zien de weeen  steeds meer toenemen in aantal en intensie . De duistere machten manifesteren zich met een steeds toenemende heftigheid . De slang.........nog steeds is zijn doel om het vrouwenzaad te verslinden .
En als we om  ons heen kijken...........in onze samenleving ? We zien de macht van de slang toenemen op allerlei terreinen ..........je kunt er bang van worden .

Toch wil ik dit blog niet in mineur eindigen . Waarom niet ? Nou.......we zetten ook voor het jaar 2010  de woorden ANNO DOMINI !